Atomic Habits (Tamil)

Atomic Habits (Tamil)
A Book

by James Clear

 • Publisher : Manjul Publishing
 • Release : 2019-05-29
 • Pages : 290
 • ISBN : 9388241908
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்ற விரும்பினால், நீங்கள் பிரம்மாண்டமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால், பழக்கங்களைப் பற்றி விரிவாக ஆய்வு செய்து அதில் உலகப் புகழ்பெற்ற நிபுணர்களில் ஒருவராகத் திகழுகின்ற ஜேம்ஸ் கிளியர் அதற்கு வேறொரு வழியைக் கண்டுபிடித்துள்ளார். தினமும் காலையில் ஐந்து நிமிடங்கள் முன்னதாகவே எழுந்திருத்தல், ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் மெதுவோட்டத்தில் ஈடுபடுதல், கூடுதலாக ஒரு பக்கம் படித்தல் போன்ற நூற்றுக்கணக்கான சிறிய தீர்மானங்களின் கூட்டு விளைவிலிருந்துதான் உண்மையான மாற்றம் வருகிறது என்று அவர் கூறுகிறார்.
இந்தக் கடுகளவு மாற்றங்கள் எப்படி உங்கள் வாழ்க்கையைப் பெரிதும் மாற்றக்கூடிய விளைவுகளாக உருவெடுக்கின்றன என்பதை ஜேம்ஸ் இப்புத்தகத்தில் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகிறார். அதற்கு அறிவியற்பூர்வமான விளக்கங்களையும் அவர் கொடுக்கிறார். ஒலிம்பிக்கில் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள், முன்னணி நிறுவனத் தலைவர்கள், புகழ்பெற்ற அறிவியலறிஞர்கள் ஆகியோரைப் பற்றிய உத்வேகமூட்டும் கதைகளைப் பயன்படுத்தி அவர் தன்னுடைய கோட்பாடுகளை விளக்கும் விதம் சுவாரசியமூட்டுவதாக இருக்கிறது.
இச்சிறு மாற்றங்கள் உங்கள் தொழில்வாழ்க்கையின்மீதும் உங்கள் உறவுகளின்மீதும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வின்மீதும் அளப்பரிய தாக்கம் ஏற்படுத்தி அவற்றைப் பரிபூரணமாக மாற்றும் என்பது உறுதி.

Atomic Habits

Atomic Habits
An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones

by James Clear

 • Publisher : Penguin
 • Release : 2018-10-16
 • Pages : 320
 • ISBN : 0735211299
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

The #1 New York Times bestseller. Over 3 million copies sold! Tiny Changes, Remarkable Results No matter your goals, Atomic Habits offers a proven framework for improving--every day. James Clear, one of the world's leading experts on habit formation, reveals practical strategies that will teach you exactly how to form good habits, break bad ones, and master the tiny behaviors that lead to remarkable results. If you're having trouble changing your habits, the problem isn't you. The problem is your system. Bad habits repeat themselves again and again not because you don't want to change, but because you have the wrong system for change. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Here, you'll get a proven system that can take you to new heights. Clear is known for his ability to distill complex topics into simple behaviors that can be easily applied to daily life and work. Here, he draws on the most proven ideas from biology, psychology, and neuroscience to create an easy-to-understand guide for making good habits inevitable and bad habits impossible. Along the way, readers will be inspired and entertained with true stories from Olympic gold medalists, award-winning artists, business leaders, life-saving physicians, and star comedians who have used the science of small habits to master their craft and vault to the top of their field. Learn how to: • make time for new habits (even when life gets crazy); • overcome a lack of motivation and willpower; • design your environment to make success easier; • get back on track when you fall off course; ...and much more. Atomic Habits will reshape the way you think about progress and success, and give you the tools and strategies you need to transform your habits--whether you are a team looking to win a championship, an organization hoping to redefine an industry, or simply an individual who wishes to quit smoking, lose weight, reduce stress, or achieve any other goal.

Annals of Oriental Research

Annals of Oriental Research
A Book

by University of Madras

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1970
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

The Times of India Directory and Year Book Including Who's who

The Times of India Directory and Year Book Including Who's who
A Book

by Sir Stanley Reed

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1971
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Issues for 1919-47 include Who's who in India; 1948, Who's who in India and Pakistan.

Index India

Index India
A Book

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1991
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

The Times of India Directory and Year Book Including Who's who

The Times of India Directory and Year Book Including Who's who
A Book

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1968
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Promoting Social Cohesion Through Education

Promoting Social Cohesion Through Education
Case Studies and Tools for Using Textbooks

by Eluned Roberts-Schweitzer,Vincent Greaney,Kreszentia Duer

 • Publisher : World Bank Publications
 • Release : 2006-01-01
 • Pages : 166
 • ISBN : 0821364669
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

This volume has three foci - the rationale for considering how aspects of education can affect social cohesion; case studies that review particular country experiences with curricula and textbooks; and practical guidelines and applications to help countries improve areas of education.

The National Union Catalogs, 1963-

The National Union Catalogs, 1963-
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1964
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Hooked

Hooked
How to Build Habit-Forming Products

by Nir Eyal,Ryan Hoover

 • Publisher : Portfolio
 • Release : 2014
 • Pages : 242
 • ISBN : 9780241184837
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

How do successful companies create products people can't put down? Why do some products capture widespread attention while others flop? What makes us engage with certain things out of sheer habit? Is there an underlying pattern to how technologies hook us? Nir Eyal answers these questions (and many more) with the Hook Model - a four-step process that, when embedded into products, subtly encourages customer behaviour. Through consecutive 'hook cycles,' these products bring people back again and again without depending on costly advertising or aggressive messaging. Hookedis based on Eyal's years of research, consulting, and practical experience. He wrote the book he wished had been available to him as a start-up founder - not abstract theory, but a how-to guide for building better products. Hookedis written for product managers, designers, marketers, start-up founders, and anyone who seeks to understand how products influence our behaviour. Eyal provides readers with practical insights to create user habits that stick; actionable steps for building products people love; and riveting examples from the iPhone to Twitter, Pinterest to the Bible App. 'The most high bandwidth, high octane, and valuable presentation I have ever seen on this subject.' Rory Sutherland, Vice-Chairman, Ogilvy & Mather 'The book everyone in Silicon Valley is talking about.' Boris Veldhuijzen van Zanten, founder of The Next Web 'Hookedgives you the blueprint for the next generation of products. Read Hooked or the company that replaces you will.' Matt Mullenweg, founder of Wordpress 'You'll read this. Then you'll hope your competition isn't reading this. It's that good.' Stephen Anderson, Author of Seductive Interaction Design'An essential crib street for any start-up looking to understand user psychology.' Dave McClure, founder of 500 Starups

Million Dollar Habits

Million Dollar Habits
Proven Power Practices to Double and Triple Your Income

by Brian Tracy

 • Publisher : Entrepreneur Press
 • Release : 2017
 • Pages : 280
 • ISBN : 9781599186146
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Business mentor and international speaker Brian Tracy offers proven methods to develop beneficial habits for entrepreneurs' business and personal life.

Directory of Anthropologists in India

Directory of Anthropologists in India
A Book

by Hirendra K. Rakshit

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1981
 • Pages : 366
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

AKASHVANI

AKASHVANI
Vol. XXVII. No. 23 ( 10 JUNE, 1962 )

by Publications Division (India), New Delhi

 • Publisher : Publications Division (India),New Delhi
 • Release : 1962-06-10
 • Pages : 64
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

"Akashvani" (English) is a programme journal of ALL INDIA RADIO, it was formerly known as The Indian Listener. It used to serve the listener as a bradshaw of broadcasting ,and give listener the useful information in an interesting manner about programmes, who writes them, take part in them and produce them along with photographs of performing artists. It also contains the information of major changes in the policy and service of the organisation. The Indian Listener (fortnightly programme journal of AIR in English) published by The Indian State Broadcasting Service, Bombay, started on 22 December, 1935 and was the successor to the Indian Radio Times in English, which was published beginning in July 16 of 1927. From 22 August ,1937 onwards, it used to published by All India Radio, New Delhi. From 1950,it was turned into a weekly journal. Later, The Indian listener became "Akashvani" (English ) w.e.f. January 5, 1958. It was made fortnightly journal again w.e.f July 1,1983. NAME OF THE JOURNAL: AKASHVANI LANGUAGE OF THE JOURNAL: English DATE, MONTH & YEAR OF PUBLICATION: 10 JUNE, 1962 PERIODICITY OF THE JOURNAL: Weekly NUMBER OF PAGES: 64 VOLUME NUMBER: Vol. XXVII, No. 23 BROADCAST PROGRAMME SCHEDULE PUBLISHED (PAGE NOS): 11-64 ARTICLE: 1. Nationalisation and Parliamentary Control 2. Charles Dickens. 3. Male of the species. 4. Poet role in society. 5. Allegory. AUTHOR: 1. L.Perrirera. 2. David Summerscale 3. Rosemary Bourcier 4. Louis Untermeyer 5.Rev. Fr. L.D. Murthy KEYWORDS : 1. Complex Problems,Vital issues, ,The Future. 2. Sketches,Modern Appeal, Melodramatic change, Desire for Effect,Positive side, Sense of comedy, 3. Little Boy,Hurry up,Moment of companionship,Rigid routine,Identification of the organisation 4. Increasingly complex,Poets prime Function.Most remarkable. 5. Nathan's Allegory,Allegory in Literature, David's Allegory,Most remarkable,Jesus Parables,Allegory of the Belly and Limbs. Prasar Bharati Archives has the copyright in all matters published in this “AKASHVANI” and other AIR journals. For reproduction previous permission is essential.

Mini Habits for Weight Loss

Mini Habits for Weight Loss
Stop Dieting. Form New Habits. Change Your Lifestyle Without Suffering

by Stephen Guise

 • Publisher : Selective Entertainment LLC
 • Release : 2016-11-27
 • Pages : 252
 • ISBN : 9780996435444
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

The brain resists dramatic behavioral shifts. Recognizing this and developing a strategy around it made the original Mini Habits the #1 selling self-help book in a number of countries. In Mini Habits for Weight Loss, you'll discover that we also biologically resist such changes, which explains why most dieters and smoothie-cleanse aficionados lose weight in the short term, only to gain it all back (and more).Mini Habits for Weight Loss will show you how to make dietary changes in a sustainable, permanent way that doesn't trigger biological or neurological resistance. It's an advanced version of the method that made the original book a hit in 14 languages. The mini habits remain easy to implement, but the reasoning and supporting strategies are more sophisticated. This is by necessity, as weight loss factors are many and varied. All the suggestions in the book are rooted in extensive biological and neuroscience research.

Accessions List, South Asia

Accessions List, South Asia
A Book

by Library of Congress Office, New Delhi

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1983-11
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Records publications acquired from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, by the U.S. Library of Congress Offices in New Delhi, India, and Karachi, Pakistan.

Science and Other Cultures

Science and Other Cultures
Issues in Philosophies of Science and Technology

by Sandra Harding,Robert Figueroa

 • Publisher : Routledge
 • Release : 2013-10-31
 • Pages : 284
 • ISBN : 1134727399
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

First published in 2003. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Industrial Economist

Industrial Economist
A Book

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 2002
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

National Union Catalog

National Union Catalog
A Book

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1980
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Includes entries for maps and atlases.

Indian Books in Print

Indian Books in Print
A Book

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 2002
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

Bibliography of Agriculture

Bibliography of Agriculture
A Book

by Anonim

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 1973
 • Pages : 129
 • ISBN : 9876543210XXX
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

30 DAYS

30 DAYS
A Book

by Marc Reklau

 • Publisher : Unknown Publisher
 • Release : 2019-07
 • Pages : 232
 • ISBN : 9789353335205
 • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

30 Days is a simple, fast-paced book where you will learn what it takes to create the life you want. In this book, international bestselling author Marc Reklau introduces the readers to some proven tips, tricks and exercises that can improve their life beyond imagination! All it takes is following them constantly and persistently.