Dork Diaries Box Set (Books 4-6)

Dork Diaries Box Set (Books 4-6)
Dork Diaries 4; Dork Diaries 5; Dork Diaries 6

by Rachel Renée Russell

  • Publisher : Aladdin
  • Release : 2013-10-01
  • Pages : 1056
  • ISBN : 9781442498594
  • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

No Dork Diary collection is complete without this boxed set of Dork Diaries #4, #5, and #6! Books four, five, and six in the wildly popular New York Times, USA TODAY, and Publishers Weekly bestselling Dork Diaries series are all available in one dorktastic boxed set! This boxed set includes Dork Diaries #4: Tales From a Not-So-Graceful Ice Princess, Dork Diaries #5: Tales from a Not-So-Smart Miss Know-It-All, and Dork Diaries #6: Tales from a Not-So-Happy Heartbreaker.

Inleiding tot de gedragstherapie

Inleiding tot de gedragstherapie
A Book

by D. Hermans,P. Eelen

  • Publisher : Bohn Stafleu van Loghum
  • Release : 2012-07
  • Pages : 418
  • ISBN : 9031342882
  • Language : En, Es, Fr & De
GET BOOK

De eerste druk van Inleiding tot de gedragstherapie verscheen in 1971. In ruim drie decennia heeft dit boek zich ontwikkeld tot h standaardwerk op het gebied van de achtergronden en praktijk van de gedragstherapie. Deze zesde druk is zeer grondig herzien en kan beschouwd worden als back to basics. Het gedragstherapeutische proces bijvoorbeeld - met de wetenschappelijke onderbouwing daarvan - wordt hier niet behandeld als sluitstuk van het boek, maar als uitgangspunt. Daarnaast heeft de holistische theorie in combinatie met de functieanalyse een prominentere plaats gekregen dan voorheen. Gedegen gedragstherapie vergt vaak grondig speurwerk naar de factoren die het probleemgedrag in stand houden. Werd in de vorige druk nog uitgebreid stilgestaan bij de - schijnbare - tegenstelling behaviorisme-cognitivisme, nu komt die nog maar zijdelings aan de orde. Ongewijzigd is het uitgangspunt dat gedragstherapie primair een methode en een bepaalde manier van denken is, en dat deze therapievorm niet in onveranderlijke theorie verankerd moet zijn.